• Klæbuveien 194, 7037 Trondheim
  • +47 908 101 50
  • firmapost@metertech.no

MeterTech

Korrekt måling er en suksessfaktor!

MeterTech

MeterTech er et selskap med hovedfokus på nøyaktighet på målere og målerutstyr. Kontroll av målere på laboratorium og i felt. Montasje og etterkontroll av montasje. Kombinasjonen av målernøyaktighet, høy kompetanse og IT-kunnskap gir korrekt avregning.

image 1
Vann og varme

Vi har lang erfaring fra måling, montasje og kontroll av vann-, varme- og kjøleanlegg.

Kontroll og administrasjon av målere i lab og felt for el, vann og varme Les mer om våre tjenester

image 2
Stasjonært laboratorium

Vårt kalibreringslaboratorium er akkreditert av Norsk Akkreditering med CAL 043 Klikk her for å se akkrediteringsomfanget

Vi utfører stikkprøve kontroller, periodiske kontroller og kontroll av klagemålere (ved mistanke om feil).

image 8
Målere for vann, varme og kjøling

Kontroll og administrasjon av målere i lab og felt for vannmålere, varmemålere og kjølemålere

image 7
SIDAM

Komplett komponentregister for oppfølging, drift og vedlikehold av komponenter i nettet.

Administrasjonssystem for: stikkprøver, periodeiskekontroller, totalkontroller eller egendefinerte kontroller.

Benyttes idag for elmålere, vannmålere, varmemålere og kjølemålere. Det er også en rekke andre komponenter det er mulig å registrere (SIM kort, komunikasjonsmoduler mm). Så lenge komponenten har et unikt nummer kan den legges inn i SIDAM. Les mer om våre tjenester

image 6
Felt laboratorium

Vi utfører feltkontroller på overliggende nett etter KTM - Krav til måling av sentralnettsutveksling fra 2016.

Vi har også lang erfaring med feltkontroller i distribusjonsnettet og regionalnettet. Klikk her for å se akkrediteringsomfanget

image 9
Innsamling og oversending av måleverdier.

Innsamling via ulike kommunikasjonsformer, blant annet GPRS og IoT (NB-IoT). Vi tilbyr også sanntidsovervåkning av fjernvarmenettet.

Administrering av teletjenester.

image 5
CAL 043

Vårt kalibreringslaboratorium er akkreditert av Norsk Akkreditering med CAL 043 Klikk her for å se akkrediteringsomfanget