• Klæbuveien 194, 7037 Trondheim
 • +47 908 101 50
 • firmapost@metertech.no

MeterTech

"Nøyaktighet du kan gå god for"

Målere

Vi leverer målere i alle nøyaktighetsklasser. Alt etter kundens behov.

 • Varmemålere
 • Kommunikasjonsutstyr
 • El målere
 • Forbruksvannmålere (varmt-/kaldtvann)

Innsamling og kvalitetssikring av måleverdier

Måleverdihåndtering er et helt fagområde. MeterTech kan supportere deg og din bedrift med de behov du måtte ha.

 • Innsamling
 • Kontroll
 • Oversending

Måler- og målepunktskontroll

Lang erfaring tilsier at det kan oppstå flere feilkilder i et målerarrangement som kan gi store økonomiske konsekvenser. Ved vårt stasjonære laboratorium kan vi kontrollere målere. Dette blir utført av høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring.

 • Sentralnettskontroll av el. målere. Etter Statnettskrav (KTM)
 • Regional- og distribusjonsnett. Feltkontroller for energiverk
 • Målepunktskontroll: Montasjekontroll, oppfølging i felt, etterkontroll
 • Vårt kalibreringslaboratorium er akkreditert av Norsk Akkreditering med CAL 043 Klikk her for å se akkrediteringsomfanget

Fjernvarme

Vi har lang erfaring fra måling, montasje og kontroll av vannbåren varme- og kjøleanlegg.

 • Befaring
 • Kvalitetssikring
 • Anleggskontroll
 • Periodiske kontroller

Rådgivning innen måling.

Vi kan:

 • Bistå med valg av måleutstyr/systemer. For energiverk, utbyggere og installatører.
 • Prosjektorientert rådgivning
 • Kurs innenfor el. måling og fjernvarme. Vi skreddersyr kurs etter behov

FDV-Track/SIDAM

 

 • Administrasjonssystem for energibransjen
 • Komponentregister for måleparken
 • Gruppering av målere, rapportering og kontrollresultat.